งานประเพณีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2567 เพื่อเฉลิมฉลองและสืบสานประเพณีสงกรานต์อันเป็นประเพณีที่สำคัญและงดงามของไทย โดยมีกงสุลใหญ่ประจำนครนิวยอร์ก คุณสมใจ ตะเภาพงษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน บรรยากาศภายในงานคับคั่งไปด้วยผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ชมขบวนแห่นางสงกรานต์อันงดงามอลังการ และรับชมความสนุกสนานอย่างต่อเนื่องจากการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งการร่ายรำและดนตรีพื้นบ้านที่จัดแสดงโดยคณะครูอาสาและนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศ อีกทั้งยังมีการแสดงนานาชาติ ได้แก่ จีน ลาว และกัมพูชา การแสดงจากศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ และการแสดงจากคณะนักแสดงนิวยอร์ก ทำให้งานประเพณีสงกรานต์ปีนี้เป็นไปอย่างรื่นเริงและครื้นเครง ดึงดูดให้มีผู้มาเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม หลังจากองค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ไทย” ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวไทยที่มีประเพณีอันงดงาม ทรงคุณค่าและมีความหมาย