วันที่ 13-14 เมษายน พ.ศ.2567 วัดธัมมาราม นครชิคาโก ได้มีการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีคุณจินตนา รักธรรม ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงพยาบาลหญิง ให้เกียรติเป็นประธานจัดงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ ตลาดนัดอาหาร และสินค้าไทย การประกวดเทพีสงกรานต์ การบรรเลงดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทย ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

คณะครูอาสาประจำการ นักเรียนวัดธัมมาราม และชาวไทยในชิคาโก ได้ร่วมแสดงในงานสงกรานต์มากกว่า 15 ชุดการแสดง โดยนำเสนอในรูปแบบและประเภทการแสดงที่หลากหลายเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์ของไทย เช่น การขับร้องเพลงไทยสากลประกอบการบรรเลงดนตรีไทยและสากล การบรรเลงดนตรีไทย ชุดเพลงพม่า-ไทย การแสดงสร้างสรรค์ ชุด รับขวัญข้าว การบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับการแสดงกินรีร่อน ออกมโนราห์บูชายัญ การแสดงจากวงโปงลางวัดธัมมารามม่วนซื่นโฮแซว และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน นักเรียนจากวัดธัมมารามทำการแสดงได้อย่างน่าประทับใจ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนวัดธัมมาราม และชาวไทยในชิคาโก นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติและชาวไทยจากรัฐใกล้เคียงมาร่วมงานประเพณีสงกรานต์อันเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของไทย