วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2567 ได้มีการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2567 ขึ้น ณ วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส  ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อาทิ ขบวนแห่นางสงกรานต์ การแสดงนาฏศิลป์  และการบรรเลงดนตรีไทย โดยคณะครูอาสาประจำการ 1 ปี ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดพุทธดัลลัส นอกจากนี้ยังมีการทำบุญตักบาตร การรดน้ำดำหัวคณะพระสงฆ์ คณะผู้สูงอายุ และมีการจัดให้นักเรียนได้รดน้ำดำหัวผู้ปกครอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคารพที่มีต่อผู้ใหญ่ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความครึกครื้นสนุกสนานของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเข้าร่วมงาน