วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี วัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน ร่วมกันจัดงานสงกรานต์ และจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์วัดพุทธาวาส บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความประทับใจ