โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ได้จัดงานมนต์รักเด็กวัดไทยขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา ณ วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา เพื่อหาทุนสนับสนุนงานด้านการศึกษาของโรงเรียน และเป็นพื้นที่ให้กับนักเรียน ตลอดจนคนไทยในต่างประเทศ ได้แสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานดังกล่าวคณะครูอาสาวัดไทยลอสแองเจลิสรุ่น 39 ได้วางแผนงานมาอย่างยาวนาน โดยมีคุณโทมัส เคี้ยง เหลา ประธานการจัดงานบอร์ดบริหารวัดไทย คณะครูท้องถิ่น ผู้ปกครอง และนักเรียนช่วยกันจัดงาน จนเกิดภาพบรรยากาศภายในงานที่เป็นไปอย่างแช่มชื่นอบอุ่น และสนุกสนานโดยทั่วกัน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากท่านต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ณ นครลอสแอนเจลิสเป็นเกียรติมาร่วมงานด้วย

โดยภายในงานมีความครื้นเครงของการแสดงโดยคณะครูอาสาและนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ตลอดจนวัดต่าง ๆ ที่ให้เกียรติมาแสดงภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงจากวัดสุทธาวาส วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ และวัดป่าธรรมชาติ จึงทำให้งานมนต์รักเด็กวัดไทยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และได้รับทุนสนับสนุนงานด้านการศึกษาของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิสกว่า 56,000 ดอลลาร์หรือ 2,016,000 บาท ซึ่งมากที่สุดเท่าที่โรงเรียนเคยจัดงานหาทุนมา พร้อมทั้งได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามจากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงาน