วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 สมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสหรัฐอเมริกา (TNANA) นำโดยคุณศรีพรรณ ผะรานนท์ นายกสมาคม คณะกรรมการสมาชิก และพุทธศาสนิกชน เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นครนิวยอร์ค โดยพระกิตติญาณวิเทศ เจ้าอาวาส เป็นประธานสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ชมการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยโดยคณะครูอาสาสมัครประจำการ และนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมปทีปรวมทั้งหมด 5 ชุดการแสดงโดยมีคุณครูอาสาเป็นผู้ดูแลและควบคุมการแสดง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยที่มาร่วมทำบุญได้รับชมการแสดงซึ่งเป็นวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของไทย หลังจากนั้นพระกิตติญาณวิเทศแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันมาฆบูชา 1 กัณฑ์ คุณศรีพรรณผะรานนท์ นายกสมาคมพยาบาลไทยฯ ถวายปัจจัยกัณฑ์เทศน์ หลังจากนั้น พระกิตติญาณวิเทศนำคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชนเวียนเทียน 3 รอบถวายดอกไม้พระพุทธรูป ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ทุกท่าน