วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567 นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 29 ณ โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี โดยกงสุลใหญ่ได้มอบสัมฤทธิบัตรให้แก่นักเรียนจำนวน 52 คน และอาจารย์ทรงศรี ฟอแรน  มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูอาสาสมัครจำนวน 6 คน จากนั้นเป็นการแสดงความสามารถทางด้านภาษาไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนทุกคน จำนวนทั้งสิ้น 16 ชุดการแสดง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและน่าประทับใจ