วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์นแฮม นครบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ จัดพิธีกฐินสามัคคี โดยมีพระเดชพระคุณ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโอกาสนี้ คณะครูอาสาสมัครประจำการและนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศ ได้จัดการแสดงถวายการต้อนรับ ชื่อชุดการแสดง สัคเค อีกทั้งยังจัดการแสดงรำทั้งหมด 4 ชุด และการบรรเลงวงดนตรีโปงลางและดนตรีไทยทั้งหมด 4 เพลง ให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับชมการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยที่ควรอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานต่อไป