โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย ได้จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของครู ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมี ดร. ทรงศรี ฟอแรน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ซึ่งก่อนทำพิธีไหว้ครูทางโรงเรียนได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพุทธรังษี(แอนนาเดล) จำนวน 1 รูป มาให้นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองได้ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและฟังธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล