วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 วัดสุทธาวาส จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลถวาย "วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9" เป็นปีที่ 7 ของวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” พระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกวัดสุทธาวาส ร่วมทำบุญพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายเพล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายพระราชกุศล ในวันครบรอบ 7 ปี วันสวรรคต นำโดยคุณกติกา วงษ์ทวีทรัพย์ ประธานในพิธีและคณะครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี รุ่นที่ 39 ร่วมในพิธี ณ วัดสุทธาวาส น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ