คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ จากศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา เนื่องในโอกาส "วันนวมินทรมหาราช" จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส คุณต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ เป็นประธานในพิธี