คณะครูอาสาประจำการวัดธัมมาราม นครชิคาโก ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับผู้ปกครอง ครูและนักเรียนสถาบันดนตรีไทยและและโรงเรียนนาฏศิลป์วัดธัมมาราม เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองในวันโคลัมบัส ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะครูอาสาประจำการวัดธัมมาราม ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนสถาบันดนตรีไทยและโรงเรียนนาฏศิลป์วัดธัมมาราม เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองเนื่องในวันโคลัมบัสที่ดาวน์ทาวน์ ชิคาโก ซึ่งเป็นวันสำคัญของสหรัฐอเมริกา