คณะครูอาสาประจำการวัดธัมมาราม นครชิคาโก ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับนักเรียนสถาบันดนตรีไทยและและโรงเรียนนาฏศิลป์วัดธัมมาราม จัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ในงานเลี้ยงต้อนรับกงสุลใหญ่ประจำนครชิคาโก คุณฆฏนาวดี กัลยาณมิตร ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ชุมชนไทยนครชิคาโกได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ คุณฆฏนาวดี กัลยาณมิตร กงสุลใหญ่ นครชิคาโก โดยคณะครูอาสาประจำการ นักเรียนสถาบันดนตรีไทยและโรงเรียนนาฏศิลป์วัดธัมมารามร่วมกันจัดการแสดงต้อนรับกงสุลใหญ่ ดังนี้ การแสดงบรรเลงดนตรีไทยผสมวงเครื่องสายสากล เพลง ระบำตารีกีปัส, เพลง ออเจ้าเอย และการแสดงนาฏศิลป์ ได้แก่ ฟ้องผางประทีปอวยพร และระบำโบราณคดี