วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวัชรวิเทศ จัดพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศแด่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ อำไพ สุจริตกุล อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 10.30 น. โดยมีเจ้าภาพคือ คณะผู้ปกครองโรงเรียนพระพุทธศาสนา วัดสุทธาวาส และพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ก่อนเข้าเรียนตามตางเรียน