วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. คณะสงฆ์วัดธัมมาราม จัดพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ ศาสตรจารย์กิตติคุณ อำไพ สุจริตกุล อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณมานพ สื่อสันติสุข เพื่อบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน โดยมี โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมาราม และกลุ่ม ส.ว. เป็นเจ้าภาพ