วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะครูอาสาประจำการ นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เข้าร่วมงานบุญสลากภัต ประจำปี 2566 โดยคณะครูอาสาประจำปีได้ร่วมบรรเลงดนตรี และร่วมรำขบวนกลองยาวแห่สลากภัต