วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566  คณะครูอาสาและนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศ บอสตัน เข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยจัดการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในงาน Asian American Day Festival ณ บอสตันคอมมอน ในเมืองบอสตัน มีการเดินขบวนกลองยาว และการแสดงระบำนางซัด เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและนำเสนอเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย