งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 4 ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน จัดขึ้นในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566 ถือเป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของวัด มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เริ่มตั้งแต่การตักบาตร การเดินขบวนแต่งกายชุดไทย โดยคณะครูอาสา นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนวมินทรราชูทิศ รวมไปถึงการจัดการแสดงที่หลากหลาย ได้แก่ การแสดงวงดนตรีโปงลาง การแสดงรำไทยภาคต่าง ๆ โดยครูอาสาและนักเรียน การแสดงรำมวยไทยโดยชาวต่างชาติที่สนใจในวัฒนธรรมไทย การแสดงมินิคอนเสิร์ตร้องเพลงไทย สาธิตการนวดแผนโบราณ การแสดงนานาชาติโดยนักแสดงชาวกัมพูชา การแสดงระบำยูกานด้าโดยชาวยูกานด้า ฯลฯ อีกส่วนสำคัญของงานคือตลาดวัดนวมินทรราชูทิศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ชุมชนไทยได้จำหน่ายอาหารและสินค้าต่าง ๆ มีอาหารไทยที่หลากหลายและยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก เทศกาลนี้จึงเป็นงานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของไทย เพื่อเผยแพร่ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยใช้วัฒนธรรมไทยและอาหารไทยเป็นสื่อ