วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2566 ครูอาสาประจำการวัดไทยลอสแองเจลิสได้ร่วมงานสวดอภิธรรมและฌาปนกิจศพ คุณวนิดา ศรีวรมย์ ประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของวัดที่คอยสนับสนุนศาสนกิจต่าง ๆ ของวัดไทยลอสแองเจลิสมาโดยตลอด ซึ่งมีการสวดอภิธรรมทั้งหมด 5 คืน โดยในแต่ละคืนคณะครูอาสาประจำการหนึ่งปีวัดไทยลอสแองเจลิสได้บรรเลงดนตรีไทยและทำการแสดงนาฏศิลป์ ตลอดจนดูแลความเรียบร้อย ​ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน เป็นวันสุดท้ายของการฌาปนกิจศพได้มีผู้คนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และได้รับเกียรติจากคุณวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี