วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 คณะสงฆ์และคณะครูอาสาสมัครประจำการจากวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ บอสตัน ได้เดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวรญาณวิเทศ (พยอม กิตตฺโสภโณ) อดีตประธานสงฆ์วัดธัมมาราม ชิคาโก ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ขอน้อมถวายความอาลัย