พิธีสมโภชวัดพุทธานุสรณ์ ครบรอบ 40 ปี และพิธีอายุวัฒนมงคล ครบ 77 ปี พระเทพวชิรวิเทศ (ประเสริฐ กวิสฺสโร) วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  ในงานพิธีเริ่มด้วยศาสนพิธีทางศาสนาในช่วงเช้า พิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชวัดครบรอบ 40 ปี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มีพระภิกษุสงฆ์ 40 รูป และภิกษุณี 5 รูปที่เดินทางมาจากต่างรัฐทั่วสหรัฐอเมริกา และพุทธศาสนิกชน มาร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น และในช่วงบ่ายเป็นการแสดงสมโภชวัดครบ 40 ปี "กวิสฺสรมุทิตาโมรปริตร" และ "ลำนำ 40 ปี วัดพุทธานุสรณ์" ...

กิจกรรมที่จัดทำขึ้นโดยสภาวัฒนธรรมไทย แห่งเมืองฟรีมอนต์ เริ่มด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภาวัฒนธรรมไทย แห่งเมืองฟรีมอนต์, การแสดงรำอวยพรกฤษฎาภินิหาร, กลอนพื้นบ้านประวัติวัดสี่สิบปี และรำวงสาละวัน การขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย โดยคณะครูอาสาในอดีตและปัจจุบัน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ที่ให้ความครื้นเครงตลอดพิธี ช่วงสุดท้ายเป็นพิธีถวายมุทิตาสักการะ ถวายน้ำสรง พระเทพวชิรวิเทศ (ประเสริฐ กวิสฺสโร)