วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2566 คณะครูอาสา นักเรียน และผู้ปกครอง จากโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมงาน SAWASDEE D.C. THAI FESTIVAL #190 ThaiUS  เพื่อเฉลิมฉลอง 190 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ ที่ลานหน้าอาคารรัฐสภา วอชิงตัน ดี.ซี. โดยมีเอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการเดินขบวนแห่แต่งกายด้วยชุดไทย รวมไปถึงการนำเสนอเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ของชุมนุมคนไทยในสหรัฐอเมริกา คณะครูอาสาได้รับมอบหมายจัดซุ้มนิทรรศการ KID ZONE / WAT THAI DC / THAI ISAN ASSOCIATION ซึ่งกิจกรรมภายในซุ้มมีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและฝึกเขียนชื่อเป็นภาษาไทย นำเสนอการเล่นดนตรีไทย ได้แก่ ระนาด ขิม โปงลาง และพิน กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมประดิษฐ์กระทง