วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2666 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำโดยนางสาวพีร์ภากรณณ์ เนียมใย กงสุลฝ่ายชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “กงสุลสัญจร สอนภาษาไทย Let’s play, laugh and learn” ที่โรงเรียนสอนภาษาไทย วัดไทยลอสแอนเจลิส เพื่อทำกิจกรรมสันทนาการส่งเสริมการสอนภาษาไทยกับเด็กนักเรียนที่เรียนภาษาไทยช่วงปิดภาคเรียน (Summer) โดยมีครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนสนับสนุนการจัดกิจกรรมและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมสอนภาษาไทยครั้งแรกของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส