วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์ Olbrich Botanical Gardens ได้จัดงาน Sala Thai Festival ณ สวนพฤกษศาสตร์ Olbrich เมืองเมดิสัน รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

สวนพฤกษศาสตร์ Olbrich เป็นสถานที่ตั้งของศาลาไทย ซึ่งเป็นของขวัญที่ได้รับมอบจากรัฐบาลไทย และร่วมจัดสร้างโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้แก่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินและเมืองเมดิสัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญแห่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา

ในโอกาสที่ไทยและสหรัฐอเมริกา ได้ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ครบรอบ 190 ปี ในปีพ.ศ. 2566 นี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมวัฒนธรรม และการร่วมฉลองศาลาไทย (Sala Thai Festival) เพื่อเสริมสร้างความรู้จักและความร่วมมือในภาคประชาชนระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น

ภายในงานฯ มีการสาธิตวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมไทยในด้านต่างๆ แก่เยาวชนและผู้สนใจ เช่น การประดิษฐ์กระทงและความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง การสานปลาตะเพียน การประดิษฐ์ตุงไส้หมู และการสาธิตการเขียนลวดลายลงบนร่มบ่อสร้าง ตลอดจนการจัดแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยแห่งนครชิคาโก (TCFAI) สถาบันดนตรีไทย และโรงเรียนนาฏศิลป์ วัดธัมมาราม นครชิคาโก และสมาคมไทย-อเมริกันแห่งเมืองมิลวอกี นอกจากนี้ ยังมีแขกรับเชิญพิเศษ ได้แก่ Adem Tesfaye กลุ่มศิลปินจากเมืองเมดิสัน รัฐวิสคอนซิน ที่มาร่วมแสดงดนตรีบลูส์ และแสดงร่วมกับศิลปินจากประเทศไทย คุณแววดาว ศิริสุข ศิลปินอิสระจากเชียงใหม่ ที่มาร่วมแสดงนาฏศิลป์ล้านนา และคุณชำนิ ศรีพระราม อาจารย์ดนตรีจาก Northern Illinois University (NIU) ที่มาร่วมเป่าแคน เพื่อแสดงออกถึงมิตรภาพอันดีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา