วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ครูอาสาสมัครประจำการ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย นางสาวภัทชริตา พานแก้ว, นางสาววรรณกานต์ ชุติกานนท์,  และนางสาวขวัญศิริ จันทาสูงเนิน เข้าร่วมงานเสวนาปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย