วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คณะครูอาสาประจำการ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางไปทำการแสดงที่ County Building หรือสำนักงานเขตเมืองชิคาโก เพื่อแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล Asian American ผู้บำเพ็ญประโยชน์จากชุมชนไทย และเป็นตัวแทนแสดงถึงศิลปะของเอเชียให้คนท้องถิ่นได้รับชม ในงาน Asian American Pacific Islander Heritage Month โดยคุณชำนิ ศรีพระราม นางสาววรรณกานต์ ชุติกานนท์ นางสาวภัทชริตา พานแก้ว และนางสาวขวัญศิริ จันทาสูงเนิน ได้เล่นดนตรีประกอบการแสดงในเพลงระบำสุโขทัย ซึ่งนางสาวขวัญศิริ จันทาสูงเนิน ครูประจำการ ร.ร.นาฏศิลป์ วัดธัมมาราม เป็นตัวแทนรับใบประกาศเกียรติคุณในนามของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา