วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.40 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ครูอาสาสมัครประจำการ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สถาบันดนตรีไทยและโรงเรียนนาฏศิลป์ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ร่วมกันจัดการแสดงในงาน Skokie Festival of Cultures ณ เมือง Skokie รัฐอิลลินอย ประเทศสหรัฐอเมริกา การแสดงที่จัดขึ้นประกอบด้วย 3 ชุดการแสดง ได้แก่

  1. การแสดงนาฏศิลป์เพลง Welcome to Thailand
  2. การแสดงนาฏศิลป์เพลง สาละวันรำวง
  3. การแสดงดนตรี และการแสดงนาฏศิลป์ วงธัมมารามม่วนซื่นโฮแซว วงโปงลาง เพลงเปิดวง และเพลงนกไซบินข้ามทุ่ง ประกอบการแสดง

 เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก ปลูกฝังความภูมิใจในเอกลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล โดยมีประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมให้กำลังใจตลอดการแสดง