วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 สภาวัฒนธรรมไทยแห่งเมืองฟรีมอนต์ ร่วมด้วยคณะครูอาสาประจำการ 1 ปี และนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ เข้าร่วมแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ในงาน Asian Cultural Festival ณ Civic Center Park, Downtown Berkeley รวมทั้งสิ้น 6 ชุดการแสดง ได้แก่...

  1. การแสดงชุด สีนวลคอกระเช้า
  2. การแสดงชุด ตารีบุหงารำไป
  3. การแสดงชุด บันเทิงเภรี
  4. การแสดงชุด วอนลมฝากรัก
  5. การแสดงชุด ลายเกราะ
  6. การแสดงชุด เซิ้งซอง

 

นอกจากการแสดงของวัฒนธรรมไทยแล้ว ภายในงานยังมีการแสดงจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ อินเดีย พม่า ศรีลังกา เนปาล ญี่ปุ่น โดยมีประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมส่งเสียงและปรบมือให้กำลังใจตลอดการแสดง