วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 วัดสุทธาวาสริเวอร์ไซด์ จัดงานบุญวันสมโภชวัดครบ 26 ปี และพิธีแต่งตั้งพระฐานานุกรมในพระเดชพระคุณ พระราชวัชรวิเทศ โดยคณะครูอาสาประจำการวัดสุทธาวาส ได้นำนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส ร่วมแสดงในชื่อชุดการแสดงว่า “รำเถิดเทิง” ซึ่งการแสดงชุดนี้ ครูอาสาวัดสุทธาวาสร่วมกับครูอาสาวัดไทยลอสแองเจลิส ได้นำไปแสดง ในงานรับตำแหน่งของ Super visors county of  los angeles โดยในครั้งนี้คณะครูอาสาฯ ก็ได้นำวิชาการแสดงนั้นกลับมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนเป็นการแสดงที่ผสมผสานทั้งดนตรี และนาฏศิลป์เข้าด้วยกัน