วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 วัดพุทธาวาส ฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส จัดงานพิธีสืบสานประเพณี ร่วมบุญใหญ่ประจำปี ฟัง 'เทศน์มหาชาติ'  โดย พุทธศาสนิกชนชาวไทย ครูอาสา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ร่วมกัน ทำบุญตักบาตร ถายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมกันฟังเทศน์มหาชาติ ทั้งนี้ทางคณะครูอาสาประจำการ ได้นำนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เข้าร่วมการตักบาตร ทำบุญบรรเลงดนตรี และเข้าร่วมการฟังเทศน์มหาชาติ