วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ แคลิฟอร์เนีย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา โดยสาธุชนทุกท่าน ผู้ปกครอง และนักเรียนจากโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ได้ร่วมกันถวายสังฆทาน และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณหน้าอุโบสถ ภายในงานนี้คณะคุณครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี ได้จัดการแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ รวมทั้งสิ้น 6 ชุดการแสดง ได้แก่...

  1. การบรรเลงดนตรีไทยเพลงวัดพุทธานุสรณ์

2.การบรรเลงดนตรีไทยเพลงออเจ้าเอย

3.การแสดงนาฏศิลป์ไทย จินตลีลา ชุดบุษบาเสี่ยงเทียน

4.การบรรเลงดนตรีไทยเพลงแสนคำนึง (ชั้นเดียว)

5.การบรรเลงดนตรีไทย เดี่ยวขิม เพลงมโนราห์บูชายัญ

6.การแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุดฟ้อนเอ้ดอกคูณ

 

จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และในเวลา 13.00 น. สาธุชนร่วมฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง "โอวาทปาติโมกข์ หัวใจพระพุทธศาสนา" และประกอบพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ

 

โดยงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้มีจิตศรัทธา ผู้ปกครอง และนักเรียนจากโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์เป็นจำนวนมาก