วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 วัดสุทธวาส ริเวอร์ไซด์  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานสวดมนต์ข้ามปี และงานบุญปีใหม่ 2566 โดยผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี และเป็นเจ้าภาพในงานบุญปีใหม่ ภายในงานมีการทำบุญตักบาตร ออกโรงทาน ถวายต้นผ้าป่า คณะครูอาสาฯ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทธาวาส ได้จัดการแสดงรำแห่กลองยาวโดยมีทั้งครูอาสา นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมกันแสดงในการแสดงครั้งนี้ด้วย เป็นที่สนุกสนานรื่นเริงให้กับผู้ที่มาร่วมทำบุญเป็นอย่างยิ่ง