เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 วัดซานฟรานธัมมารามได้จัดงานสวดมนต์ข้ามปี และทำบุญตักบาตรขึ้น โดยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ได้รับความกรุณาจากพระครูปลัด อานนฺทปญฺโญ เป็นประธานในการนำสวดและแสดงพระธรรมเทศนา ในช่วงเช้ามีการตักบาตรพร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ หลังจากถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ได้พรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ญาติธรรมที่มาร่วมงานวันปีใหม่