วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เหล่าสาธุชนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล สวดมนต์ข้ามปี ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และรับชมการแสดงของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ โดยการแสดงชุดแรกเป็นการแสดงที่ คณะครูอาสาประจําการปี 2565 คิดขึ้นมาใหม่ ชื่อชุดว่า "เฉลิมพรรษ พระพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง พระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

อีกทั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวัดพุทธานุสรณ์ พระองค์โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกอุโบสถ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 จึงถือโอกาสในวันปีใหม่ปี 2566 นี้ เริ่มต้นสิ่งดี ๆ ความมหามงคล น้อมถวายพระเกียรติ ความจงรักภักดี และน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ หลังจากนั้นนักเรียนภาษาไทยโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ เป็นตัวแทนนักเรียน ขึ้นอ่าน ส.ค.ส.พระราชทาน ประจําปีพุทธศักราช 2566

คณะครูอาสาได้จัดการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย บรรเลงและแสดงโดยนักเรียน รวมทั้งสิ้น 5 ชุดการแสดง ได้แก่

1.การบรรเลงดนตรีไทย เพลงพรปีใหม่

2.การแสดงชุด เซิ้งส้มตำ

3.การบรรเลงดนตรีไทย เพลงลาวเสี่ยงเทียน

4.การบรรเลงดนตรีไทย เพลงแสนคำนึง ชั้นเดียว

5.การบรรเลงเดี่ยว เพลงอาหนู สองชั้น

นอกจากนี้วัดพุทธานุสรณ์ได้จัดนิทรรศการเล็กๆ ชื่อว่า "เฉลิมพรรษ พระพันปีหลวง" ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เข้าชม ในงานนี้คณะครูอาสาได้รับความช่วยเหลือจาก เหล่าคณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด ผู้ปกครอง ผู้ใจบุญหลายท่าน จนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับคำชื่นชมมากมาย ผู้มาร่วมงานอิ่มบุญสุขใจ เต็มไปด้วยรอยยิ้ม