เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดซานฟรานธัมมารามจึงได้จัดเฉลิมพรรษพระคู่ขวัญ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยครูโอ๊ต นายวรทัต หงษ์โม่ ได้ประพันธ์เพลงเฉลิมพรรษ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และได้ฝึกซ้อมนักเรียนร่วมกับครูฮาร์ท นาย พรรษรัฐ โชติกเดชาณรงค์ และมีการบันทึกวีดิทัศน์ พร้อมด้วยเพลงไทยเดิมที่ท่านทรงโปรด คือเพลงลาวดวงเดือน โดยนำเสนอวีดิทัศน์ผ่านทาง Facebook Wat San Fran School นอกจากนี้คณะครูและนักเรียนได้ถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร