วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ ได้จัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปีพุทธศักราช 2565  ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงนันทจิต กิติยากร เป็นประธานในพิธี และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ