วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะครูอาสาประจำการโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส  ได้เข้าร่วมบรรเลงดนตรีไทยและแสดงโปงลางในงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ณ ทำเนียบกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส