วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. คณะครูและนักเรียนจาก Chaminade College Preparatory เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีพระมหาดุสิต ญาณภูสิโต และคณะครูอาสาสามัครประจำการโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิสให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะครูอาสาสามัครประจำการได้มีการแสดงวงกลองยาวเพื่อเป็นการต้อนรับอีกด้วย