วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 วัดพุทธดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา  ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง  โดยมีท่านผู้มีเกียรติ  คณะครูอาสา ผู้ปกครอง และ นักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนา วัดพุทธดัลลัส ร่วมกิจกรรมภายในงานคณะครูอาสาและนักเรียนร่วมกันแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การบรรเลงดนตรีไทย  และการแสดงนาฏศิลป์ไทย  นอกจากนี้คณะครูอาสานำนักเรียนร่วมลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยอีกด้วย