วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้จัดกิจกรรม “วันลอยกระทง”  โดยมีท่านผู้มีเกียรติ  คณะครูอาสา ผู้ปกครอง และ นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมรำวงลอยกระทง กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทย กิจกรรมประกวดกระทง และกิจกรรมลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานให้เยาวชนไทยที่เติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เรียนรู้ตลอดจนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบต่อไป