วันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้จัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และประเพณีลอยกระทง ในการนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางสาวชลิดา โอฬารรัตน และนายพลพรรค อนันตคุณุปกร เป็นผู้ทอดผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส

ภายในงานสาธุชนผู้มาร่วมบุญได้ร่วมฟังเทศนา 1 กัณฑ์เรื่อง "อานิสงส์กฐิน" ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และปล่อยนกเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้พระสงฆ์และสาธุชนทุกท่าน รวมถึงคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ ได้ร่วมประเพณีลอยกระทงบูชารอยพระพุทธบาทสืบทอดความกตัญญูต่อสายน้ำ และร่วมพิธีแห่ผ้าพระกฐินรอบอุโบสถวัดพุทธานุสรณ์

โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนสภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกาแห่งเมืองฟรีมอนท์ร่วมแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยร่วมกับคณะครูอาสาประจำการ 1 ปี และนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ รวมทั้งสิ้น 16 ชุดการแสดง ได้แก่

 

การแสดงโดยสภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองฟรีมอนท์

 1. การบรรเลงดนตรีไทย
 2. การแสดงนาฏศิลป์ชุดวาดฟ้อนอำนวยพร

 

การแสดงดนตรีไทย ได้แก่

 1. การบรรเลงเพลงพุทธานุสรณ์
 2. การบรรเลงเพลงลอยกระทง
 3. การบรรเลงเพลงลาวเสี่ยงเทียน
 4. การบรรเลงเพลงแขกบรเทศ
 5. การเปิดวงโปงลาง
 6. การบรรเลงเพลงมโหรีอีสาน
 7. การบรรเลงเพลงตังหวาย
 8. การบรรเลงเพลงเต้ยโขง
 9. การบรรเลงและการแสดงนาฏศิลป์ไทยเพลงแพรวากาฬสินธ์ุ

 

การแสดงนาฏศิลป์ไทย ได้แก่

 1. การแสดงชุดรากไทย
 2. การแสดงชุดลอยกระทง
 3. การแสดงชุดจ้าลอยกระทง
 4. การแสดงชุดกีปัสเรนัง
 5. การแสดงชุดรำวงลอยกระทงสุขใจ โดยการแสดงชุดนี้เป็นการบูรณาการของนักเรียนทั้ง 3 วิชา ได้แก่ นักเรียนนาฏศิลป์ นักเรียนดนตรีไทย และนักเรียนภาษาไทย

 

นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมสอยดาว ให้ผู้ร่วมงานเข้าลุ้นโชคเสี่ยงดวง แลกของรางวัลมากมาย สร้างความสุข ความสนุกสนาน และความอิ่มเอมใจแก่สาธุชน และผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก