พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นางวรรณพร สุทธิ นายกสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะประธานกฐินประจำปี 2565 ได้อัญเชิญมาถวาย ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 วัดธัมมาราม นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานกฐินพระราชทาน ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ พิธีเจริญพุทธมนต์ พิธีถวายพระกฐินพระราชทาน และพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ณ อุโบสถ ทั้งนี้ คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี ประกอบด้วย นางสาวภัทชริตา พานแก้ว และนางสาวขวัญศิริ จันทาสูงเนิน นำนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ขึ้นบรรเลงดนตรีไทยระหว่างพิธีทำบุญตักบาตร และจัดการแสดงจากสถาบันดนตรีไทยและโรงเรียนนาฏศิลป์ช่วงรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีนางสาววรรณกานต์ ชุติกานนท์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

 การแสดงจากสถาบันดนตรีไทยและโรงเรียนนาฏศิลป์ มีทั้งหมด 7 ชุดการแสดง ประกอบด้วย

  1. การแสดงดนตรีไทย วงมหาดุริยางค์ เพลงต้นวรเชษฐ์ 2 ชั้น
  2. การแสดงดนตรีไทย วงขิมหมู่ เพลงค้างคาวกินกล้วย
  3. การแสดงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้นวม และการแสดงนาฏศิลป์ เพลงระบำดอกบัว
  4. การแสดงนาฏศิลป์ ฟ้อนเงี้ยว
  5. การแสดงนาฏศิลป์ เซิ้งกะโป๋
  6. การแสดงนาฏศิลป์ ตารีบุหงา
  7. การแสดงนาฏศิลป์ Welcome to Thailand

 ซึ่งทุกชุดการแสดงสร้างความประทับใจและได้รับคำชื่นชมจากแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก