วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์  แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีคณะสภาแห่งวัฒนธรรมไทยแห่งเมืองฟรีมอนท์ คณะคุณครูอาสาสมัคร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ ร่วมกันถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยในงานนี้ ครูนาฏศิลป์ไทย ได้นำตัวแทนนักเรียนแสดงในชุดรากไทย บริเวณหน้าอุโบสถวัดพุทธานุสรณ์