วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะครูอาสาวัดสุทธาวาสริเวอร์ไซด์และนักเรียน ของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธวาส ได้เข้าร่วมงานทำบุญทอดพระกฐินพระราชทาน โดยมีคุณสุภาพร เจียรวนนท์ เป็นประทานทอดผ้าพระกฐิน ทางคณะครูและนักเรียนได้จัดการแสดง รำกลองยาว และฟ้อนกลองยาว ร่วมในพิธีแห่ผ้าพระกฐิน สร้างความสนุกสนาน รื่นเริงให้กับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก