วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. คณะครูท้องถิ่น คณะครูอาสาสมัครประจำการ ชมรมผู้ปกครอง และนักเรียน ของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ในเครือสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธี มีทั้งข้าราชการและประชาชนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน