วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดพุทธดัลลัส รัสเท็กซัส  ได้จัดกิจกรรม “ทอดกฐินพระราชทาน” และประเพณีออกพรรษา โดยท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน คณะครูอาสา ผู้ปกครอง และนักเรียนจากโรงเรียนพระพุทธศาสนา วัดพุทธดัลลัส ได้ร่วมกันตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมขบวนแห่กฐินพระราชทาน คณะครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี  คณะครูอาสาท้องถิ่น และนักเรียน ได้ร่วมกันแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยภายในงาน อาทิ การบรรเลงดนตรีไทย  การแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้มีจิตศรัทธา ผู้ปกครอง และนักเรียนจากโรงเรียนพระพุทธศาสนา วัดพุทธดัลลัส เป็นจำนวนมาก