วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชยกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยคุณแดง กิ่งกาญจน์ สมิตามร เกียว ประธานสภาวัฒนธรรมไทยแห่งเมืองฟรีมอนต์ เป็นประธานในพิธี ทำความเคารพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร จากนั้นคณะสภาฯ และผู้ร่วมงานทุกท่านรวมถึงคณะคุณครูอาสารุ่นที่ 38 ได้เข้าฟังสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9 และร่วมกันถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์วัดพุทธานุสรณ์