วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายณัฐวุฒิ แสงหิรัญ ครูอาสาประจำการ 1 ปี รุ่นที่ 38 ได้เข้ากราบนมัสการ มอบตัวเป็นศิษย์ มอบจิตเป็นครูอาสา กับพระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล ณ โบสถ์วัดพุทธานุสรณ์ ก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไป