วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และภริยา ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ที่ พระอุโบสถวัดไทยลอสแองเจลิส โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และกงสุลใหญ่ฯ ได้วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมทั้งกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ  คณะครูอาสาประจำการวัดไทยลอสแองเจลิส รวมถึงสมาคมและประชาชนไทยเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน