วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดพุทธดัลลัส ได้เปิดทำการเรียนการสอนแก่นักเรียน ประจำภาคการศึกษาปี 2565-2566 ปัจจุบันมีนักเรียนที่ลงทะเบียนสมัครเรียนแล้วกว่า 85 คน ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของโรงเรียนฯ ที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุด ตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้งโรงเรียนฯ ขึ้นมา คณะครูอาสาภาคประจำการ 1 ปี คณะครูอาสาท้องถิ่น และบุคลากรของโรงเรียนฯ มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ การให้ความช่วยเหลือในปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดูแลนักเรียน และร่วมกันจัดกิจกรรมของโรงเรียนเนื่องในวาระต่าง ๆ ต่อไป